Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. lapkričio 26 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246, 252.2 punktu, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1. P r i t a r t i Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. S k e l b t i Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitą Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Darius Jasaitis                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigitas Šveikauskas

2018-05-31