LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 19 d. Nr. V-650

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2016 m. balandžio 12 d. nutarimą DT-3/3,

p a k e i č i u  Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Papildau X skyrių „KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS“ 5 skirsniu:

 

„Idiopatinė plaučių fibrozė (100 %)“

5.

1.

Pirfenidonum

J84.1

Skiriamas, kai:

1) idiopatinė plaučių fibrozė diagnozuota tik tokių ligonių tyrimą bei gydymą turinčiame centre – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose arba VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikose multidisciplininio gydytojų konsiliumo sprendimu;

2) forsuota gyvybinė plaučių talpa yra mažesnė kaip 80 proc. būtinojo dydžio.

Gydymą šiuo vaistiniu preparatu skiria ir tęsia tik VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose arba VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikose dirbantis gydytojas pulmonologas.“

 

2. Pakeičiu XIV skyriaus „UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS“ 3 skirsnio „Lėtinis inkstų nepakankamumas (80 %)“ 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„3.

3.

Parenterinė trivalentė geležis

N18-N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba vaikų gydytojas nefrologas, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus, vaikų ligų ir šeimos gydytojas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                              Juras Požela