LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ KLAIPĖDOS RAJONO SKYRIAUS ORGANIZUOTOS PARODOS „NELEISKIME PASAULINIAM KARUI PASIKARTOTI. SKAUSMO PER DAUG“

 

2022 m. spalio 20 d. Nr. Sp-95

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 6 dalies 1 punktu (aktuali redakcija iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.), Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 95 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalimis ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Teisės ir tyrimų skyriaus 2022 m. spalio 12 d. pažymą Nr. 3-37(1.2) „Dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Klaipėdos rajono skyriaus organizuotos parodos „Neleiskime pasauliniam karui pasikartoti. Skausmo per daug“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti fotoreportažų parodą „Neleiskime pasauliniam karui pasikartoti. Skausmo per daug“ Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Klaipėdos rajono skyriaus politine reklama.

2. Pripažinti, kad Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Klaipėdos rajono skyrius, iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. teisės aktuose nustatyta tvarka nepažymėjęs šio sprendimo 1 punkte nurodytos politinės reklamos, pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalį.

3. Pripažinti, kad Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Klaipėdos rajono skyrius, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. aiškiai neatskyręs šio sprendimo 1 punkte nurodytos politinės reklamos, pažeidė Rinkimų kodekso 95 straipsnio 4 dalį.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                             Jolanta Petkevičienė