herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL MIRUSIŲJŲ PALAIKŲ TVARKYMO IR LAIDOTUVIŲ ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VISOJE ŠALYJE DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS PASKELBIMO

LAIKOTARPIU

 

2020 m. balandžio 10 d. Nr. A-365

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. V-732 „Dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo ir laidotuvių organizavimo ekstramaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu“, Žmonių palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-90 (su pakeitimu, padarytu 2020 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-31), 14 punktu:

1.              P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyriui (toliau – Viešosios tvarkos poskyris) kontroliuoti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. V-732 „Dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo ir laidotuvių organizavimo ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu“ (toliau – Sprendimas).

2.              N u r o d a u seniūnijų atstovams, organizuojantiems nenustatytos tapatybės asmenų, mirusių nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), palaikų arba palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipė arba atsisakė laidoti, laidojimą, laikytis Sprendimo nuostatų.

3.              N u r o d a u seniūnijų atstovams Viešosios tvarkos poskyriui elektroniniu paštu teikti informaciją, susijusią su šio įsakymo 2 punkte nurodytų asmenų laidojimu.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Valė Kulvinskienė