herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo

 

2020 m. rugsėjo 23 d. Nr. A-908

Joniškis

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-262 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimu, padarytu 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-75), 18.8 papunkčiu, 21 ir 27 punktais ir atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2020 m. rugsėjo 22 d. protokolo Nr. (140) NO-2 sprendimą ir  jame nurodytas priežastis:

            1. S k i r i u nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti 4105 Eur iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 13 programos ,,Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas“ 01 02 04 priemonės ,,Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo rėmimas“:

            1.1. Mindaugių kaimo bendruomenės projektui ,,Ačiū Jums“ 500 Eur; 

1.2. Rudiškių kaimo bendruomenės projektui „Norim būti sveiki ir stiprūs“ 500 Eur; 

1.3. Stungių kaimo bendruomenės projektui „Darbščios rankos kuria stebuklus“ 500 Eur; 

1.4. Ziniūnų kaimo bendruomenės „Obelėlė“ projektui „Bendraukime kurdami“ 425 Eur;

1.5. Jakiškių-Maironių kaimų bendruomenės projektui „Sveikatos ir Laimės ratu“ 180 Eur;

1.6. Bariūnų kaimo bendruomenės projektui „Sveikame kūne – sveika siela“ 500 Eur; 

1.7. Daunoravos kaimo bendruomenės projektui „Mūsų džiaugsmai“ 500 Eur; 

1.8. Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“ projektui „Aktyvaus bendradarbiavimo ir sveikatinimo šventė „Sveikatos link“ 500 Eur; 

1.9. Joniškio moterų asociacijos projektui „Tobulėkime su muzika“ 500 Eur.

            2. N e s k i r i u  finansavimo:

2.1.  Mikolaičiūnų kaimo bendruomenės projektui „Teorinis-praktinis seminaras „Burnos ertmės ligų profilaktika“;

2.2. Žagarės bendruomenei “Veidė” projektui „Kitokios popietės“.

 

            Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Valė Kulvinskienė