RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 20222024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 24 d. Nr. T-648

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.       Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės 20222024 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2.       Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytautas Simelis