LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. NUTARIMO NR. XIII-54 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMISIJŲ PIRMININKŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 28 d. Nr. XIII-2138

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Papildyti Nutarimą 11 straipsniu:

11 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininku Seimo narį Ričardą Jušką.“

 

2 straipsnis.

Papildyti Nutarimą 131 straipsniu:

131 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos komisijos pirmininke Seimo narę Vidą Ačienę.“

 

3 straipsnis.

Pripažinti netekusiu galios 27 straipsnį.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis