LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1185 1 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. XII-2237

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

autorių teisių ir gretutinių

teisių įstatymo

1 priedas

 

TUŠČIOS GARSO IR AUDIOVIZUALINĖS LAIKMENOS IR ĮRENGINIAI, UŽ KURIUOS MOKAMAS KOMPENSACINIS ATLYGINIMAS UŽ AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ IR FONOGRAMOSE ĮRAŠYTŲ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS, IR KOMPENSACINIO ATLYGINIMO TARIFAI

 

I. Tuščios laikmenos

Kompensacinio atlyginimo tarifas (eurais)

1. Visų tipų kompaktiniai diskai

(CD+R, CD+RW, CD-R, CD-RW)

2. Visų tipų universalieji diskai

(DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD RAM, HD-DVD, dvisluoksniai DVD)

3. Diskai „Blu-ray“

 

6 proc.

 

 

6 proc.

6 proc.

Pastaba. Kompensacinis atlyginimas skaičiuojamas nuo šiame priede numatytų Lietuvos Respublikoje parduodamų civilinėje apyvartoje esančių, Lietuvos Respublikoje pagamintų ar į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų įrenginių ir tuščių laikmenų pirmojo pardavimo Lietuvos Respublikoje kainos be mokesčių.

4. Atminties kortelės (neintegruotos):

iki 8 GB

nuo 8,1 GB iki 16 GB

nuo 16,1 GB iki 32 GB

nuo 32,1 GB iki 64 GB

nuo 64,1 GB iki 128 GB

nuo 128,1 GB iki 256 GB

didesnės negu 256 GB 

 

0,14 Eur

0,29 Eur

0,58 Eur

0,87 Eur

1,44 Eur

2,02 Eur

2,89 Eur

5. USB atmintinės:

iki 8 GB

nuo 8,1 GB iki 16 GB

nuo 16,1 GB iki 32 GB

nuo 32,1 GB iki 64 GB

nuo 64,1 GB iki 128 GB

nuo 128,1 GB iki 256 GB

didesnės negu 256 GB 

 

0,14 Eur

0,29 Eur

0,58 Eur

0,87 Eur

1,44 Eur

2,02 Eur

2,89 Eur

6. Išoriniai ir vidiniai neintegruoti asmeninių kompiuterių pastoviosios būsenos diskai (SSD) ir standieji diskai (HDD):

iki  512 GB

nuo 512,1 GB iki 1 TB

nuo 1,001 TB iki 3 TB

didesni negu 3 TB

 

 

1,44 Eur

2,31 Eur

2,89 Eur

4,34 Eur

Pastabos:

1. Kompensacinis atlyginimas neturi būti mokamas už stacionarių kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių ir hibridinių kompiuterių pastoviosios būsenos diskus (SSD) ir standžiuosius diskus (HDD), kurie yra į juos integruoti pardavimo metu.

2. Be to, kompensacinis atlyginimas neturi būti mokamas už tarnybinėms stotims, duomenų masyvams ir panašioms profesionalioms techninėms reikmėms paprastai naudojamus kompiuterių standžiuosius diskus (HDD) su SCSI, iSCSI, SAS, FC, FATA sąsajomis.

II. Įrenginiai

Kompensacinio atlyginimo tarifas

(eurais)

1. Skaitmeniniai ir analoginiai garso ir vaizdo leistuvai su atminties įtaisu bei garso ir vaizdo įrašymo funkcija (garsajuosčių, vaizdajuosčių leistuvai, CD, DVD, HD-DVD, diskų „Blu-ray“ leistuvai, namų kino sistemos, muzikos centrai, magnetolos, automobilių magnetolos, radijo imtuvai, MP3 leistuvai, MP4 leistuvai, HD medijos leistuvai ir kiti leistuvai)

2. Mobilieji telefonai su atminties įtaisu ir garso ir vaizdo įrašymo funkcija

3. Televizoriai su atminties įtaisu ir garso ir vaizdo įrašymo funkcija

4. TV imtuvai (priedėliai) su atminties įtaisu ir garso ir vaizdo įrašymo funkcija

 

 

iki 2 GB

nuo 2,1 GB iki 4 GB

nuo 4,1 GB iki 8 GB

nuo 8,1 GB iki 16 GB

nuo 16,1 GB iki 256 GB

nuo 256,1 GB iki 512 GB

nuo 512,1 GB iki 768 GB

nuo 768,1 GB iki 1 TB

nuo 1,001 TB iki 3 TB

didesni negu 3 TB

 

 

0,43 Eur

1,01 Eur

1,44 Eur

2,89 Eur

4,34 Eur

5,79 Eur

7,24 Eur

8,69 Eur

10,14 Eur

11,58 Eur

5. Stacionarūs kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai, hibridiniai kompiuteriai

5,79 Eur

6. Planšetiniai kompiuteriai ir žaidimų konsolės

 

4,34 Eur“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė