RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021-04-28 ĮSAKYMO NR. A-402(8.14)

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ, PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 16 d. Nr. A-623 (8.2)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-415 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašu ir Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo komisijos 2021 m. birželio 14 d. posėdžio protokolu Nr. 3,

keičiu Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A-402(8.14)  „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo tvirtinimo“ patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo 1, 9, 10 punktus ir juos išdėstau taip:

 

 

Eil. Nr.

 

Klubas

 

Projektas

 

Skiriamos lėšos (Eur)

 

1.

 

VšĮ „KK Radviliškis“

 

Radviliškio miesto krepšinio komanda Regionų krepšinio lygoje

 

27 000

 

9.

 

Asociacija futbolo sporto klubas „Radviliškis“

 

Dalyvavimas futsal A lygoje

 

13 500

 

10.

 

Asociacija futbolo sporto klubas „Radviliškis“

 

Dalyvavimas LFF III lygoje

 

15 300

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Jolanta Margaitienė