LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2019 METŲ PASKELBIMO LAIKINOSIOS SOSTINĖS ATMINIMO METAIS

 

2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1469

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2019 metais sukanka 100 metų, kai 1919 m. sausio 2 d. iš okupuoto Vilniaus pasitraukė Laikinoji Vyriausybė ir Kaunas de facto tapo Lietuvos Valstybės institucijų darbo vieta, todėl iki šiol yra simboliškai vadinamas laikinąja sostine;

išskirdamas 1919–1939 metus kaip labai svarbų laikotarpį, kuriuo Kauno miestas įnešė svarų indėlį į Lietuvos istoriją, tapęs laikinąja sostine ir svarbiausiu Lietuvos miestu, kuriame susirinko Steigiamasis Seimas bei dirbo kitos valdžios institucijos, ir buvo Lietuvos valstybės išlikimo garantas;

pabrėždamas, kad Kauno miestas du dešimtmečius nepriekaištingai atliko Lietuvos Valstybės įtvirtinimo diplomatines funkcijas, be to, jame formavosi moderniosios Lietuvos istorijos, lietuvių kalbos, kultūros, mokslo, paveldo tradicijos ir stiprėjo tautinės tapatybės suvokimas, susiformavo Europoje jau pripažintos modernizmo architektūros tendencijos, kurių neabejotina įtaka išlieka ir šiuolaikinei Lietuvos architektūrai bei kultūrai;

suvokdamas išskirtinę Kauno miesto ir jo istorijos reikšmę Lietuvos valstybingumui, nepriklausomos bei demokratinės valstybės tęstinumui ir Lietuvos Valstybės atkūrimui;

patvirtindamas, kad Lietuva niekada neatsisakė teisių į savo teisėtą istorinę sostinę Vilnių ir joks kitas miestas oficialiai nebuvo paskelbtas sostine, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2019 metus Laikinosios sostinės atminimo metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Laikinosios sostinės atminimo metų komisiją (toliau – Komisija), kuri iki 2018 m. spalio 1 d. parengtų Laikinosios sostinės atminimo metų minėjimo programą (toliau – Programa), ir ją patvirtinti;

2) 2019 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Komisijos parengtai ir Vyriausybės patvirtintai Programai įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis