LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2013 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. SP-158 „DĖL SAVARANKIŠKŲ IR ATSTOVAUJAMŲJŲ POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ REGISTRAVIMO IR REGISTRUOTŲ POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ SĄRAŠO PASKELBIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 9 d. Nr. Sp-117

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 3, 5 ir 6 straipsniais, nusprendžia:

Pakeisti Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. Sp-158 „Dėl savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos“, 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Registruojant savarankišką politinės kampanijos dalyvį, jam nustatomas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu nustatytas didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis, kurio negali viršyti politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos išlaidos. Didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis nustatomas pagal rinkimų apygardą, kurioje registruojamas savarankiškas politinės kampanijos dalyvis. Referendumo oponentų didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis nustatomas baigus savarankiškų dalyvių registraciją, apygardos leistiną politinės kampanijos išlaidų dydį padalijant iš savarankiškais dalyviais registruotų oponentų skaičiaus.“

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                            Laura Matjošaitytė