KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 20 d.  Nr. T-398

 Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro 2018-12-03 raštą Nr. SD-33 „Dėl atlyginimo už viešąsias ir administracinių paslaugų dydžių peržiūrėjimo ir nustatymo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.         Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašą ir įkainius (pridedama).

2.         Laikyti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. T-279 „Dėl viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro atliekamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ ir 2016 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T-235 „Dėl viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro atliekamų turizmo paslaugų įkainių patvirtinimo“.

3.         Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-398

priedas

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI

 

Paslaugos

Mato vienetas

Kaina Eur (be PVM)

Pastabos

1.      Biuro paslaugos

Informacijos perdavimas elektroniniu paštu

1 vnt.

0,60

 

Informacijos pateikimas elektroninėje erdvėje

1 val.

8,00

 

Skenavimas (spalvotai ir nespalvotai)

1 lapas

0,75

 

Kompiuterinės laikmenos įrašymas

1 vnt.

0,70

 

Teksto surinkimas ir atspausdinimas A4 lietuvių kalba

1 lapas

2,00

 

Teksto spausdinimas A4:

-          nespalvotu spausdintuvu,

-          spalvotu spausdintuvu

1 lapas

 

0,15

0,90

 

Dokumentų kopijavimas, nespalvotos kopijos (vienpusis / dvipusis)

-          A4 formatas

-          A3 formatas

1 lapas

 

 

0,10/0,15

0,17/0,25

 

 

     

 

Dokumentų kopijavimas, spalvotos kopijos

      -     A4 formatas

-          A3 formatas

1 lapas

 

 

0,90

1,70

 

 

 

Vizitinės kortelės:

maketavimas,

spausdinimas (nespalvotai, minimalus kiekis 50 vnt.),

spausdinimas (spalvotai, minimalus kiekis 50 vnt.)

1 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

 

9,00

 

0,25

0,40

 

 

 

Firminio blanko maketavimas

1 vnt.

10,00

 

Informacinių lankstinukų, kvietimų, atvirukų maketavimas,

atspausdinimas ir sulankstymas

 

  1 vnt.

1 lapas

 

  20,00

1,50

 

Teksto vertimas (anglų / lietuvių, lietuvių / anglų):

-          neskubus A4

-          skubus A4

 

1 psl.

 

 

 

10,00

15,00

 

2.      Nuoma

25 vietų konferencijų salės nuoma (be konferencinės įrangos)

1 val.

10,00

Švenčių, savaitgalio dienomis ir po darbo valandų kaina didinama 100 proc.

25 vietų konferencijų salės nuoma (su konferencine įranga)

1 val.

15,00

Švenčių, savaitgalio dienomis ir po darbo valandų kaina didinama 100 proc.

Konferencijų salės nuoma (išstumdyta pagal kliento pageidavimą, be konferencinės įrangos)

1 val.

15,00

Švenčių, savaitgalio dienomis ir po darbo valandų kaina didinama 100 proc.

Konferencijų salės nuoma (išstumdyta pagal kliento pageidavimą, su konferencine įranga)

1 val.

20,00

Švenčių, savaitgalio dienomis ir po darbo valandų kaina didinama 100 proc.

Konferencijų salės nuoma (išstumdytos ir papildomai pristatytos kėdės iki 50 vietų)

1 val.

 

25,00

Švenčių, savaitgalio dienomis ir po darbo valandų kaina didinama 100 proc.

Kabineto (paskirtis – biuras) nuoma su baldais

1 kv. m

8,50

Kainos taikomos naujoms sudaromoms sutartims

Kabineto (paskirtis – biuras) nuoma be baldų

1 kv. m

7,00

Kainos taikomos naujoms sudaromoms sutartims

Multimedijos projektoriaus nuoma (centro patalpose)

1 val.

4 val.

8 val.

3,00

6,00

9,00

 

Rašymo lentos nuoma

1 val.

1,00

 

3.      Mokymai

 

Mokymo kursai, seminarai (anglų k., vokiečių k., buhalterinės apskaitos ir kt.)

1 dalyvis

 

15 proc. renginio vertės

 

Kavos pertraukėlės organizavimas

1 dalyvis

3,00

Kava, arbata, sausainiai, vanduo

Seminarai

1 vnt.

Nemoka-mai

Paslaugos subsidijuojamos (SODROS, VMI, VDI ir kt. lektoriai nemokamai veda seminarus)

Informacijos sklaidos renginiai 1 dienos

1 renginys

Nemoka-mai

Paslaugos subsidijuojamos

Parodos 2–3 dienų

1 paroda

15 proc. renginio vertės

 

4.      Konsultacijos

 

Informacijos suteikimas (telefonu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis)

1 vnt.

Nemoka-mai

Žodžiu, ne ilgiau kaip 30 min.

Verslo pradžia

1 val.

Nemoka-mai

Žodžiu, ne ilgiau kaip 30 min.

 

Verslo planavimas, rinkodara, įmonės valdymas

1 val.

Nemoka-mai

Žodžiu, ne ilgiau kaip 30 min.

Finansų analizė, kontrolė ir valdymas

1 val.

Nemoka-mai

Žodžiu, ne ilgiau kaip 30 min.

Finansavimo šaltinių paieška, ES struktūriniai fondai

1 val.

Nemoka-mai

Žodžiu, ne ilgiau kaip 30 min.

Darbo teisė, personalo valdymas

1val.

Nemoka-mai

Žodžiu, ne ilgiau kaip 30 min.

Informacinės technologijos

 

1 val.

Nemoka-mai

Žodžiu, ne ilgiau kaip 30 min.

Informacijos paieška ir valdymas

1 val.

Nemoka-mai

Žodžiu, ne ilgiau kaip 30 min.

Kita

 

1 val.

Nemoka-mai

Žodžiu, ne ilgiau kaip 30 min.

5.      Kitos paslaugos

 

Įmonės steigimo dokumentų parengimas elektroniniu būdu:

-         individuali įmonė;

-         mažosios bendrijos (jei steigėjas 1 narys, kaina didėja priklausomai nuo narių sk. 10 proc. už 1 narį);

-         UAB, AB (jei steigėjas 1 akcininkas, kaina didėja priklausomai nuo akcininkų sk. 10 proc. už 1 akcininką);

-         viešosios įstaigos,

-         kaimo bendruomenės, asociacijos;

-         daugiabučio namo savininkų bendrijos;

-         sodininkų bendrijos.

1 vnt.

 

 

 

 

30,00

60,00

 

 

 

70,00

 

 

 

60,00

60,00

 

60,00

 

60,00

 

 

 

Įmonės steigimo dokumentų parengimas (popierinis variantas):

-         individualios įmonės;

-         mažosios bendrijos (jei steigėjas 1 narys, kaina didėja priklausomai nuo narių sk. 10 proc. už 1 narį);

-         UAB, AB (jei steigėjas 1 akcininkas, kaina didėja priklausomai nuo akcininkų sk. 10 proc. už 1 akcininką);

-         viešosios įstaigos;

-         kaimo bendruomenės, asociacijos;

-         daugiabučio namo savininkų bendrijos;

-         sodininkų bendrijos.

1 vnt.

 

 

50,00

80,00

 

 

 

90,00

 

 

 

80,00

80,00

 

80,00

 

80,00

 

 

 

Įstatų keitimas elektroniniu būdu (jei steigėjas 1 narys, kaina didėja priklausomai nuo narių / akcininkų sk. 40 proc. už 1 narį / akcininką),

 

Įstatų keitimas (popierinis variantas) (jei steigėjas 1 narys, kaina didėja priklausomai nuo narių / akcininkų sk. 40 proc. už 1 narį / akcininką).

1 vnt.

 

 

 

 

   1 vnt.

35,00

 

 

 

 

50,00

 

Įmonės likvidavimas

1 vnt.

89,00

Dokumentų surašymas, tvarkymas

Įmonės duomenų pakeitimas ir papildymas

1 vnt.

150,00

 

Individualios įmonės pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę

1 vnt.

150,00

 

Įmonės įstatinio kapitalo padidinimas / sumažinimas

1 vnt.

150,00

 

JAR formų užpildymas

1 vnt.

35,00

 

Sutarčių paruošimas

1 vnt.

45,00

 

Vidaus darbo tvarkos taisyklių paruošimas

1 vnt.

45,00

 

Pareiginių instrukcijų paruošimas

1 vnt.

45,00

 

Kitų dokumentų parengimas (kaina priklauso nuo dokumento parengimo laiko)

1 val.

15,00

 

Verslo planų, projektų administravimas, paraiškų pildymas

1 vnt.

5 proc. nuo vertės (ne ma-žiau kaip 60,00 Eur)

 

Buhalterinės apskaitos tvarkymas (kaina priklauso nuo gaunamų / išrašomų sąskaitų faktūrų kiekio, kasos dokumentų, avansinės apyskaitos, banko išrašų tvarkymo, transporto priemonių, ilgalaikio turto, nurašymo aktų kiekio, darbuotojų skaičiaus, komandiruočių, PVM apskaičiavimo, deklaravimo, registrų tvarkymo, deklaracijų, pranešimų, ataskaitų parengimas Sodrai, VMI)

1 įmonė / mėnesiui

70,00 Eur – 350,00 Eur

Kaina priklauso nuo gaunamų / išrašomų sąskaitų faktūrų kiekio, kasos dokumentų, avansinės apyskaitos, banko išrašų tvarkymo, transporto priemonių, ilgalaikio turto, nurašymo aktų kiekio,

darbuotojų skaičiaus,

komandiruočių, PVM apskaičiavimo, deklaravimo, registrų tvarkymo, deklaracijų, pranešimų, ataskaitų parengimas Sodrai, VMI)

Konsultacijos įvairiais mokesčių ir buhalterinės apskaitos klausimais

1 val.

15,00 – 60,00

 

6.      Turizmo paslaugos

 

Gido paslaugos lietuvių kalba (Kelmės mieste)

Val.

10,00

Grupėje ne daugiau kaip 15–30 žmonių. Į paslaugos kainą neįeina lankytinų objektų, pramogų bei transporto, įrangos nuomos kainos

Gido paslaugos lietuvių kalba (kituose Kelmės rajono miestuose ir vietovėse)

Val.

10,00

Grupėje ne daugiau kaip 15–30 žmonių. Į paslaugos kainą neįeina lankytinų objektų, pramogų bei transporto, įrangos nuomos kainos

Gido paslaugos lietuvių kalba (Kelmės rajone)

Val.

10,00

Grupėje ne daugiau kaip 15–30 žmonių. Į paslaugos kainą neįeina lankytinų objektų, pramogų bei transporto, įrangos nuomos kainos

Gido paslaugos anglų / rusų kalba (Kelmės mieste)

Val.

15,00

Grupėje ne daugiau kaip 15–30 žmonių. Į paslaugos kainą neįeina lankytinų objektų, pramogų bei transporto, įrangos nuomos kainos

Gido paslaugos anglų / rusų kalba (kituose Kelmės rajono miestuose, vietovėse)

Val.

15,00

Grupėje ne daugiau kaip 15–30 žmonių. Į paslaugos kainą neįeina lankytinų objektų, pramogų bei transporto, įrangos nuomos kainos

Gido paslaugos anglų / rusų kalba (Kelmės rajone)

Val.

15,00

Grupėje ne daugiau kaip 15–30 žmonių. Į paslaugos kainą neįeina lankytinų objektų, pramogų bei transporto, įrangos nuomos kainos

Individualių maršrutų, ekskursijos programos sudarymas

Vnt.

10,00–15,00

Įvertinant į pasiūlymą įtraukiamų lankytinų objektų skaičių, ekskursijos trukmę, dalyvių skaičių

Tarpininkavimas užsakant keltų, lėktuvų, renginių, koncertų ir kt. paslaugų bilietus

Vnt.

3–10 proc. nuo bilieto kainos

Kiekvienu atveju skirtingai pagal agentavimo sutartyse numatytus atsiskaitymo už paslaugą įkainius

Prekyba suvenyrais ir leidiniais

Vnt.

10-60 proc. nuo pradinės kainos

Taikant diferencijuotą kainodarą (vertinamos sąnaudos, paklausa, pasiūla, sutarties sąlygos ir pan.)

__________________________

 

______________________