KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PIRČIŲ, BASEINO, DUŠŲ PASLAUGŲ IR MASAŽO PROCEDŪRŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 26 d.  Nr. T-19E

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės šilumos tinklai“ 2016 m. gruodžio 16 d. raštą Nr. 180 „Dėl teikiamų pirčių, baseino ir dušų paslaugų įkainių patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Įpareigoti UAB „Kelmės šilumos tinklai“ teikti fizinės gerovės užtikrinimo veiklą (viešųjų pirčių, baseino, dušų ir kitas susijusias paslaugas) gyventojams patalpose, įrengtose UAB „Kelmės šilumos tinklai“ administraciniame pastate, esančiame A. Mackevičiaus g. 10, Kelmėje, ir įsigyti reikalingą įrangą, inventorių ir medžiagas.

2. Patvirtinti UAB „Kelmės šilumos tinklai“ pirčių, baseino, dušų paslaugų ir masažo procedūrų įkainius (su PVM):

2.1. sauna, garinė (turkiška) pirtis, baseinas – 4,50 Eur už 1,5 val. vienam lankytojui;

2.2. sauna, garinė (turkiška) pirtis – 3,00 Eur už 1,5 val. vienam lankytojui;

2.3. sauna, garinė (turkiška) pirtis, baseinas – 50,00 Eur už 1,5 val. asmenų grupei iki 16 lankytojų;

2.4. dušas – 1,50 Eur už 1 val. vienam lankytojui;

2.5. vonia – 1,50 Eur už 1 val. vienam lankytojui;

2.6. masažo procedūros – 1,50 Eur už 20 min.

3. Laikyti netekusiais galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. T-260 „Dėl pirčių, baseino, dušų paslaugų ir masažo procedūrų įkainių patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vaclovas Andrulis