herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PREVENCIJOS IR KONTROLĖS GAIRIŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO LAIKOTARPIU

 

2020 m. balandžio 3 d.  Nr. A-346

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d sprendimu Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“:

1.     N u r o d a u Joniškio rajono savivaldybėje veikiančių stacionarių socialinės globos įstaigų, turinčių asmens sveikatos priežiūros licencijas ir teikiančių ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, vadovams užtikrinti operatyvų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ įgyvendinimą.

2.     Į p a r e i g o j u  Joniškio rajono savivaldybėje veikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovus koordinuoti šio įsakymo 1 punkte nurodytų įstaigų gyventojų ir personalo ištyrimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Valė Kulvinskienė