RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2017 METŲ ATASKAITAI

 

2018 m. balandžio 5 d. Nr. T-862

Radviliškis

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 19 punktu ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-42, 221 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia pritarti Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro vadovo 2017 metų ataskaitai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                               Kazimieras Augulis