LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 1V-368 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 10 d. Nr. 1V-24

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 1V-368 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. Tvirtinu šios sudėties Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisiją (toliau – komisija):

Rita Tamašunienė, vidaus reikalų ministrė (komisijos pirmininkė);

Česlovas Mulma, vidaus reikalų viceministras (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Gintaras Aliksandravičius, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kancleris;

Daiva Beliackienė, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos kanclerė;

Remigijus Bridikis, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotojas;

Tomas Daukantas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris;

Ramūnas Dilba, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kancleris;

Rūta Jovaišienė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Teisės departamento direktorė, atliekanti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerio funkcijas;

Ernestas Jurkonis, teisingumo viceministras;

Saulius Greičius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius;

Arminas Mockevičius, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kancleris;

Renatas Požėla, policijos generalinis komisaras;

Arnoldas Pikžirnis, Ministro Pirmininko patarėjas;

Rustamas Liubajevas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadas;

Darius Sadeckas, finansų viceministras;

Algirdas Šešelgis, sveikatos apsaugos viceministras;

Laimonas Talat-Kelpša, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kancleris;

Laimonas Ubavičius, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kancleris;

Karolis Vaitkevičius, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris;

Gintautas Zenkevičius, Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas;

Lina Zinkevičienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerė.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                      Rita Tamašunienė