LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 15 d. Nr. V- 820

Vilnius

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2016 m. balandžio 12 d. nutarimą DT-3/3,

p a k e i č i u  Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Papildau IX skyrių „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 18 skirsniu:

„18. Lėtinė tromboembolinė plaučių hipertenzija (100 %)

18.

1.

Riociguatum

I27.2“

 

 

2. Papildau X skyriaus „KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS“ 5 skirsnį „Idiopatinė plaučių fibrozė (100 %)“ 5.2 papunkčiu:

„5.

2.

Nintedanibum

J84.1

Skiriamas, kai:

1) idiopatinė plaučių fibrozė diagnozuota VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose arba VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikose multidisciplininio gydytojų konsiliumo sprendimu;

2) forsuota gyvybinė plaučių talpa yra mažesnė kaip 80 proc. būtinojo dydžio.

Gydymą šiuo vaistiniu preparatu skiria ir tęsia tik VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose arba VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikose dirbantis gydytojas pulmonologas.“

 

3. Papildau  XII skyrių „ODOS IR POODŽIO LIGOS“ 8 skirsniu:

„8. Idiopatinė dilgėlinė (80 %)

8.

1.

Omalizumabum

L50.1, L50.8

Skiriamas ir išrašomas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų, Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir Klaipėdos universitetinės ligoninės gydytojų alergologų ir klinikinių imunologų (vaikams iki 18 m. – vaikų alergologų) konsiliumo sprendimu kaip trečios pakopos vaistas, kai gydymas didelėmis antihistamininių preparatų dozėmis neveiksmingas sergant sunkios eigos, rezistentiška įprastiniam gydymui idiopatine dilgėline.“

 

4. Papildau XIII skyrių „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO–RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“ 9 skirsniu:

„9. Sisteminė raudonoji vilkligė (100 %)

9.

1.

Belimumabum

M32

Skiriamas tik pacientams, kuriems diagnozuota aktyvi sisteminė  raudonoji vilkligė,  autoantikūnų mėginys yra teigiamas ir kuriems, nepaisant įprasto gydymo, ligos aktyvumas yra labai didelis (yra teigiami anti-dsDNR, mažai komplemento).“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                              Juras Požela