herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS

SUDARYMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-95

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, patvirtintais Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-127 Dėl Joniškio rajono savivaldybės apdovanojimų(2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-250 redakcija) ir Joniškio rajono savivaldybės mero 2019 m. gegužės 8 d. potvarkiu Nr. M-22Dėl kandidatūrų teikimo į Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo komisiją“, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Sudaryti Joniškio rajono savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui tokios sudėties Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo komisiją:

Vitalijus Gailius – Joniškio rajono savivaldybės meras, komisijos pirmininkas;

Vaida Aleknavičienė – Joniškio rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos deleguota atstovė;

Daina Armonavičienė – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Edita Rudienė – Joniškio rajono savivaldybės tarybos Liberalų sąjūdžio frakcijos deleguota atstovė;

Nijolė Valuckienė – Joniškio rajono savivaldybės tarybos Konstruktyviosios opozicinės frakcijos deleguota atstovė.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius