herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL POILSIO IR TURIZMO SEZONO LAIKOTARPIŲ NUSTATYMO

 

2015 m. gruodžio 28 d. Nr. T-344

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti:

1.1. kad vasaros poilsio ir turizmo sezono trukmė – balandžio 1 d.–spalio 31 d. (imtinai), žiemos poilsio ir turizmo sezono trukmė – lapkričio 1 d.–kovo 31 d. (imtinai);

1.2. šias poilsio ir turizmo zonas:

1.2.1. miesto aikščių, skverų, parkų, poilsio aikštelių, vandens telkinių, jų pakrančių ir paplūdimių teritorijos;

1.2.2. pramoginių įrenginių vietos;

1.2.3. sodų bendrijų ir šalia jų esančios teritorijos;

1.2.4. teritorijos prie viešbučių, prekybos ir viešojo maitinimo įmonių, pramogų ir prekybos centrų bei kitos žmonių susibūrimo vietos;

1.2.5. miesto pakraščiuose esančios gyvenamųjų namų teritorijos.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Artūras Visockas