LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2021 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-2 „DĖL IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS VAISTININKO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 23 d. Nr. V-1141

Vilnius

 

 

Pakeičiu Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ir 13.1 papunktį išdėstau taip:

13.1. erkinio encefalito, pneumokokinės infekcijos ir sezoninio gripo vakcinomis, vadovaudamasis Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašu;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Arūnas Dulkys