LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. KOVO 12 D. SPRENDIMO

NR. V-344 „DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ“ PAKEITIMO

 

 

2020 m.  kovo 13 d. Nr. V-367

Vilnius

 

Pakeičiu Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. V-344 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Nuo 2020 m. kovo 14 d. įpareigoti Lietuvos Respublikos piliečius, deklaravusius savo nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje (išskyrus transporto priemonių vairuotojus ir įgulų narius, kai vykdoma tarptautinė komercinė veikla), nutraukti keliones į šias valstybes ir teritorijas:

1.1. Italijos Respubliką;

1.2. Prancūzijos Respubliką;

1.3. Vokietijos Federacinę Respubliką;

1.4. Ispanijos Karalystę;

1.5. Kinijos Liaudies Respubliką;

1.6. Ypatingąjį Administracinį Kinijos Regioną Honkongą;

1.7. Irano Islamo Respubliką;

1.8. Korėjos Respubliką;

1.9. Singapūro Respubliką;

1.10. Japoniją;

1.11. Austrijos Respubliką;

1.12. Danijos Karalystę;

1.13. Egipto Arabų Respubliką;

1.14. Islandijos Respubliką;

1.15. Nyderlandų Karalystę;

1.16. Norvegijos Karalystę;

1.17. Švedijos Karalystę;

1.18. Šveicarijos Konfederaciją“.

2. Papildau 3 punktu:

3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktas taikomas kaip rekomendacija valstybės politikams, valstybės tarnautojams, statutiniams valstybės tarnautojams ir valstybės pareigūnams, jiems vykdant neatidėliotinas užduotis, susijusias su valstybės interesų atstovavimu, bei diplomatams ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, specialiųjų misijų darbuotojams, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų diplomatinių atstovybių personalo nariams.“

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                       Aurelijus Veryga