LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 411 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. balandžio 15 d. Nr. XIV-241

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 411 straipsnio pakeitimas

Papildyti 411 straipsnio 5 dalį 4 punktu:

4) teikiama žurnalistams Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nustatytomis sąlygomis.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda