herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 31 d. Nr. A-259

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, Joniškio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-99 „Dėl Joniškio rajono strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 41 punktu ir įgyvendinama Joniškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-13 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“,

tvirtinu Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos planą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Valė Kulvinskienė