isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-109

Pakruojis

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 101 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinta  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 218 punktu; Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

        Patvirtinti Pakruojo rajono sporto centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Saulius Gegieckas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-109

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO CENTRO 2016 METŲ

VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

 

I. SKYRIUS

STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS, INFORMACIJA APIE

TEIKIAMAS PASLAUGAS

 

Pakruojo  rajono sporto centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Adresas – Statybininkų g. 3, Pakruojis.

Tel. (8 421) 60 132, tel./faks. (8 421) 60 133, el. p. pakruojosportas@gmail.com

Sporto centro tikslas – įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės kūno kultūros, sporto politiką Pakruojo rajone.

Sporto centro darbuotojai:

Darbuotojai

 Pareigybių skaičius

Pastabos

Vadovas

2,5

0,5 etato – pavaduotojas ūkiui

Vyr. finansininkas

1

 

Metodininkas

2

 

Raštinės vedėjas

1

 

Specialistai (Treneris, sporto mokytojas)

15,35

6 – pilnu krūviu,

 4 – nepilnu krūviu

Sporto organizatorius-metodininkas (seniūnijose)

1

4 seniūnijos po 0,2 etato

Darbininkas

12

 

Iš viso:

30,8

Patvirtinta - 40

 

Struktūra:

Pakruojo rajono sporto centre krepšinio, futbolo, BMX mažųjų dviračių kroso ir lengvosios atletikos treniruotes lankė 347 moksleiviai (spalio 1 d. duomenimis), kuriuos treniravo 10 trenerių, 4 iš jų – nepilnu krūviu. Trenerių kvalifikacinės kategorijos: Lietuvos sporto treneris – 5, sporto treneris - 5.

Sporto centro mokymo grupių ir moksleivių skaičius (2016 m. spalio 1 d. duomenimis): krepšinio - 12 grupių, 197 moksleiviai; futbolo – 5 grupės, 69 moksleiviai; lengvosios atletikos – 4 grupės, 46 moksleiviai; BMX mažųjų dviračių kroso – 3 grupės, 35 moksleiviai.

Kasmet po keletą pajėgių rajono sportininkų išvyksta mokytis ir siekti sportinio meistriškumo į Panevėžio ir Šiaulių sporto gimnazijas.

Sporto mokymo grupių užsiėmimai vyko Pakruojo, Linkuvos mieste, Klovainių, Rozalimo gyvenvietėse. Į užsiėmimus atvyksta moksleiviai ir iš kitų rajono vietovių.

2016 metais Sporto centro moksleiviai dalyvavo moksleivių krepšinio lygos, futbolo lygų varžybose, Lietuvos čempionatuose, Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse, turnyruose, tarptautinėse varžybose. Trūkstant lėšų vasaros ir pasirengimo varžybų sezonui nepakanka rengiamų sporto stovyklų. 2016 m. treneriai, pasitelkę tėvų ir projektų lėšas, surengė 4 sportines stovyklas, BMX sportininkai vyko treniruotis į Panevėžio dviračių treką, Šiaulių Sporto mokyklos „Dubysa“ BMX trasą, lengvaatlečiai surengė stovyklą Lenkijoje, taip pat žiemos metu vyko treniruotis į Šiaulių lengvosios atletikos maniežą.

Sporto centras taip pat kuruoja sporto klubų veiklą, teikia pagalbą organizuojant renginius, varžybas, sudaro sąlygas išvykti į varžybas. Taip pat teikiamos paslaugos rajono gyventojams: transporto nuoma, sporto salių nuoma, pirtis ir dušai, treniruokliai. Bendradarbiaujama su Pakruojo rajono priešgaisrine tarnyba ir Pakruojo rajono policijos komisariatu, sudaromos galimybės pasinaudoti sporto sale, treniruokliais, padedame organizuoti sporto renginius.

 

II. SKYRIUS

FINANSINĖS - ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

 

Saugios aplinkos kūrimo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa. Asignavimai 2016 metais:                

Gauti asignavimai: (Eur)

356416,52

 

Iš jų - darbo užmokestis ir socialinis draudimas

251911,0

 

Darbo užmokestis

195827,02

 

Moksleivių pavėžėjimas

817,49

 

Spec. programos lėšos

12975,8

 

Sporto programų vykdymui

39995,82

FC „Pakruojis“ – jaunimo futbolo profesionalumo tobulinimas. Meistriškumo tobulinimas Regionų krepšinio lygoje.

 

2016 metais gauta paramos lėšų renginių, varžybų ir švenčių organizavimui – 4618,62 Eur, iš jų: savivaldybės paramos lėšos renginių organizavimui – 1968,62, AB „Dolomitas“ parama rajono krepšinio taurės varžybų organizavimui - 2400,00 Eur, E. Kuko krepšinio taurės turnyro organizavimui: UAB „Roldana“ 100 Eur, UAB „Agro Lašmuo“ – 150 Eur. Spec. programos lėšos - pajamos už pirties, transporto, sporto salės, žaidimų paslaugas.

Sporto centras prižiūri ir organizuoja veiklą šiose sporto bazėse:

·    Sportinis kompleksas (Statybininkų g. 3) – administracinės patalpos, sporto salė, treniruoklių salė, gimnastikos salės (išklota tatamiu), žaidimų patalpa (biliardas, stalo tenisas).

·    Pakruojo miesto stadionas – pagrindinė aikštė, atsarginė aikštė, dirbtinės dangos aikštelė, dvi paplūdimio tinklinio aikštelės, administracinis pastatas, pagalbinis pastatas, dengtos 1000 vietų tribūnos, bėgimo takai, lengvosios atletikos rungčių sektoriai.

·    BMX mažųjų dviračių kroso trasa.

·   Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos sporto sale naudojamasi sutartiniu pagrindu.

Sporto centro transportas: 16 ir 17 vietų mikroautobusai, 7 vietų vienatūris MB Vitto.

Trūkstant lėšų, moksleiviai dengia kuro išlaidas vykdami į draugiškus turnyrus, varžybas, BMX dviratininkai susimoka varžybų starto mokestį, ne visada turime galimybę skirti maistpinigių sportininkams. Stadiono veja atnaujinama rėmėjų pagalba.

 

III SKYRIUS

SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, PRIEDAI IR PREMIJOS

 DARBUOTOJAMS, NUOBAUDOS

 

Sporto centro vadovams skirta – 2,5 etato. 2016 m. darbo užmokesčio vidurkis neatskaičius mokesčių (eurais): direktorius – 1189, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 1027, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (0,5 etato) – 180. Priedai ir premijos nemokėtos. Nuobaudų neskirta.

 

IV SKYRIUS

VYKDYTOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI

 

2016 m. saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programos profesionalaus ir mėgėjiško sporto plėtojimo priemonių plane numatyti tikslai:  1. Pakruojo rajono moksleivių kūno kultūros ir sportinis ugdymas. 2. Jaunimo ir suaugusiųjų fizinio aktyvumo skatinimas, turiningo laisvalaikio praleidimo organizavimas, sąlygų kelti sportinį meistriškumą sudarymas. 3. Nutolusių nuo rajono centro vietovių moksleivių sportinis ugdymas. Įgyvendinant programą pravesti renginiai ir varžybos:

 

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Geriausių sportininkų apdovanojimas vasario 16 d.

 

Vaikų (gimusių 2002 m. ir j.) XIV mažojo futbolo turnyras, skirtas Vasario 16-ajai paminėti

8 komandos

100 dalyvių

Vaikų (gim. 2006m. ir j.) salės futbolo turnyras, skirtas Kovo 11-ajai paminėti

8 komandos,

90 dalyvių

Rajono stalo teniso pirmenybės

8 vyrai, 3 moterys

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų varžybos (suorganizuotos 20 sporto šakų varžybos)

Daugiau nei 90 komandų, apie 700 dalyvių

Pakruojo miesto BMX sezono atidarymo varžybos

51 dalyvis

Lietuvos dviračių sporto federacijos BMX čempionato (iki 16 metų) ir BMX dviračių taurės (nuo 17 metų ir vyresnių) varžybos II ir III etapai

Daugiau nei 100 dalyvių

Pakruojo miesto BMX pirmenybės

50

LBMA tarpklubinės taurės 9-as etapas, Lietuvos bėgimo taurės 12-as etapas, Bėgimas „Pakruojo dvaro takais 2016“

400 dalyvių, apie 700 žiūrovų, svečių

Rajono seniūnijų sporto žaidynės

7 sporto šakos, 26 komandos

Rajono vyrų krepšinio pirmenybės AB „Dolomitas“ taurei laimėti

10 komandų, 150 dalyvių

E. Kuko vardo rajono vyrų krepšinio taurės varžybos.

5 komandos

Rajono tinklinio pirmenybės Ūkininkų kredito unijos taurei laimėti

6 komandos

70 dalyvių

Rajono futbolo 8x8 pirmenybės UAB „Kanrugėlė“ taurėms laimėti

5 komandos,

60 dalyvių

Rajono salės futbolo 5x5 pirmenybės UAB „Kanrugėlė“ taurėms laimėti

6 komandos,

70 dalyvių

Tradicinis Lietuvos karatė asociacijos klubų turnyras „Cunami“ prizams laimėti

Apie 150

Lietuvos karatė asociacijos čempionatas („Cunami)

Daugiau nei 150 dalyvių

Šiaulių apskrities futbolo varžybų FK „Kruoja-Kupsc“ namų rungtynės.

 

LFF II lygos vakarų zonos FC „Pakruojis“ namų rungtynės.

Vidutiniškai 70 žiūrovų

RKL Pakruojo „Pakruojis – Lygumų ŽŪB“ namų rungtynės, draugiškos varžybos

Vidutiniškai apie 60 žiūrovų

Moksleivių krepšinio lygos varžybos

Dalyvavo 4 komandos

Gatvės krepšinio 3x3 varžybos

25 komandos, apie 100 dalyvių

Šaškių, šachmatų varžybos miesto šventės metu

 

Berniukų (gim. 2002 m. ir j.) mažojo futbolo 7x7 turnyras Pakruojo rajono mero taurei laimėti

4 komandos, daugiau nei 60 dalyvių

Veteranų futbolo rungtynės Pakruojo „Kruoja“ – Pasvalio SC

2 komandos, 28 dalyviai

Lietuvos jaunučių, vaikų, jaunių futbolo 7x7, 9x9, 5x5 varžybose, jaunučių žaidynės

Dalyvavo 5 komandos

Lietuvos seniūnijų mokyklų futbolo žaidynės „Golas“, Pakruojo savivaldybės turas

11 komandų

130 dalyvių

Lietuvos veteranų ( 40+), (45+) čempionato namų varžybos („Pakruojo parketas“)

 

Atviras Graplingo imtynių Pakruojo rajono čempionatas (Skorpionas BJJ)

Daugiau nei 100 dalyvių

XVIII Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos dvikovės čempionatas

Iki 100 dalyvių

Lietuvos jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų štangos spaudimo čempionatas (Extreme Gym)

Daugiau nei 100 dalyvių

Pakruojo rajono lauko teniso pirmenybės

11 dalyvių

Šiaulių apskrities gelbėjimo tarnybų vyrų krepšinio turnyras „Savanoris“

5 komandos

 

2016 m. sporto programų finansavimui skirta 40,0 tūkst. Eur. Vykdytos programos: „FC „Pakruojis“ – jaunimo futbolo profesionalumo tobulinimas“ ir „Krepšinio meistriškumo tobulinimas Regionų krepšinio lygoje“.

 

V SKYRIUS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS

 

Stadione ir „Atžalyno“ gimnazijos sporto salėje yra įdiegtas internetas, todėl yra galimybė transliuoti rungtynes internetu. Abiejose sporto salėse ir stadione veikia elektroninės švieslentės. Buhalterinėje apskaitoje naudojamos programos „Finas“, FinNet“.

 

VI SKYRIUS

GAUTI SKUNDAI (PRAŠYMAI), PADĖKOS

 

2016 m sporto centre skundų negauta. Teigiamai vertintas Lietuvos futbolo federacijos II lygos namų rungtynių organizavimas. Už pagalbą ir bendradarbiavimą rengiant Pakruojo rajono mokinių sąskrydį „Mozaika 2016“ įteikta Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ padėka. Už paramą ir pagalbą organizuojant Lietuvos jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų štangos spaudimo čempionatą įtektas padėkos atminimo medalis. Už pagalbą ir neabejingumą organizuojant XVIII Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos dvikovės čempionatą įteikta padėka. Lietuvos Graplingo federacijos padėka už bendradarbiavimą ir paramą organizuojant Pakruojo rajono atvirą Graplingo imtynių čempionatą.

 

VII SKYRIUS

TIKRINUSIŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ IŠVADŲ BEI PASIŪLYMŲ APIBENDRINIMAS

 

2016 metais gegužės mėn. atliktas Šiaulių visuomenės sveikatos centro Pakruojo skyriaus patikrinimas. Rasta higienos normų pažeidimų ir nurodyta suremontuoti valymo priemonių ir inventoriaus patalpas. Šis Reikalavimas įvykdytas, patalpos suremontuotos. Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba atliko planinį patikrinimą - pažeidimų, trūkumų nenustatyta.

 

VIII SKYRIUS

ĮSTAIGOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS

 

Sporto centro transportas: 16 ir 17 vietų mikroautobusai, 7 vietų vienatūris Mersedes Benz Vitto. BMX sportininkai dažnai vyksta į varžybas Latvijoje, reikalinga vežtis inventorių - dviratukus, apsaugas ir pan. Automobilis, kuris buvo skirtas jų išvykoms (vienatūris VW Caravele, 1994 m.), nurašytas ir parduotas viešo aukciono būdu; būtina įsigyti kitą automobilį.

BMX dviračių trasą reikalinga rekonstruoti ir atnaujinti, starto paleidimo mechanizmas neatitinka saugumo reikalavimų. Ne pirmus metus dėl lėšų trūkumo negalime įsigyti sportininkams reikalingo inventoriaus – dviratukų, apsaugų, treniruoklių.

Reikalingas stadiono atnaujinimas ir renovavimas. Stadione reikia atnaujinti pagrindinės aikštės veją, bėgimo takus, sektorių dangą, sutvarkyti tvoras, įvažiavimo vartus.

Sporto centro pastatas (Statybininkų g. 3) yra senos statybos, todėl reikalinga pastato renovacija. Mažėjant sportui skiriamų lėšų, vis mažiau jų tenka sporto inventoriaus įsigijimui ir atnaujinimui, negalime įsigyti naujų, modernesnių priemonių.

 

IX SKYRIUS

ATEITIES PLANAI IR KAIP TAI ATSILIEPS ĮSTAIGOS VEIKLAI

 

Mažėjant moksleivių skaičiui, stengiamasi ieškoti gabių sportui moksleivių rajono mokyklose, esant galimybei - organizuoti sportinį ugdymą kaimo vietovėse. Pritraukus rėmėjų lėšų pajėgiausi rajono krepšininkai suburti į komandą ir dalyvauja RKL varžybose. Palaikomi ryšiai su sporto federacijomis, todėl papildomai rengiami Graplingo imtynių čempionatai, svarsčių kilnojimo dvikovės čempionatas, karatė asociacijos varžybos, sportinių šokių varžybos ir kiti renginiai. Bendradarbiaujama su rajono policijos komisariatu, priešgaisrinės saugos tarnyba, sudaromos sąlygos šių įstaigų darbuotojams vykdyti fizinio pasirengimo užsiėmimus, padedama pravesti sporto varžybas. Treniruoklių salė pritraukia papildomai naujų kūno kultūros mėgėjų, tačiau ją reikėtų atnaujinti ir papildyti naujais įrengimais, kad užsiėmimai būtų prieinamesni ir pritrauktų daugiau jaunimo. Į Panevėžio ir Šiaulių sporto gimnazijas kasmet išvyksta dalis pajėgiausių sporto centro ugdytinių, todėl plėtojamas bendradarbiavimas su šiomis ugdymo įstaigomis, treneriai turi galimybę testuoti sportininkus naudodamiesi pažangia testavimo įranga. Įrengus Pakruojyje naują modernią krepšinio aikštelę ir teniso kortus sudarytos tinkamos sąlygos pravesti gatvės krepšinio varžybas, teniso varžybas, užsiėmimus. Stadionui ir BMX trasai reikalinga renovacija, atnaujinus šias sporto bazes būtų sudarytos geresnės treniruočių sąlygos, galima būtų vykdyti įvairias respublikines varžybas. Sporto centras atviras klubų, organizacijų iniciatyvoms ir bendradarbiaus su jomis, kad Pakruojyje vyktų kuo daugiau ir įvairesnių renginių ir varžybų, bus sudarytos sąlygos pakruojiečiams turiningai praleisti laisvalaikį ir praplėstos pasirinkimo galimybės.

____________________