herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO) VALDYMO PRIEMONIŲ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. A-891

Joniškis

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi ir siekdama užkirsti kelią tolimesniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui:

1. N u r o d a u viešosios įstaigos Joniškio ligoninės vadovui nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. uždrausti pacientų lankymą ir užtikrinti saugų netiesioginį būtiniausių priemonių perdavimą pacientams.

2. R e k o m e n d u o j u Joniškio rajono savivaldybėje veikiančių socialinės globos įstaigų vadovams nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. uždrausti socialinės globos įstaigų gyventojų lankymą ir užtikrinti saugų netiesioginį būtiniausių priemonių perdavimą pacientams.

3. N u r o d a u Joniškio rajono savivaldybėje veikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams organizuoti įstaigų veiklą maksimaliai užtikrinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ (su visais vėlesniais pakeitimais) nustatytas sąlygas.

 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Valė Kulvinskienė