LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO

ĮSAKAS

 

Dėl Lietuvos TSR nusipelniusios artistės garbės vardo suteikimo A. E. Gregorauskaitei

 

Už nuopelnus lietuvių tarybiniam teatro menui ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime suteikti Lietuvos TSR valstybinio akademinio dramos teatro aktorei Gregorauskaitei Agnei Eglei, Marijono, Lietuvos TSR nusipelniusios artistės garbės vardą.

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas

V. ASTRAUSKAS

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Sekretorius

J. GURECKAS

 

Vilnius, 1988 m. balandžio 28 d. Nr. XI-2299