EKSPERTŲ KOMISIJOS DAIKTŲ, ĮRENGINIŲ MODELIAMS GINKLAMS BEI KONKREČIAI JŲ KATEGORIJAI PRISKIRTI 2013 m. kovo 5 d. posėdžio PROTOKOLO Nr. 15 IŠRAŠAS

 

NUTARTA:

1. Nustatyti, kad daiktai, turintys įmontuotus kontaktus ir sukonstruoti taip, kad juos galima panaudoti kaip elektros šoko įtaisus, priskiriami D kategorijos ginklams – elektros šoko įtaisams savigynai.

2. Papildyti Ekspertų komisijos 2011 m. kovo 24 d. protokolo Nr. 12 išrašo 23.5 punktą ir jį išdėstyti taip:

23.5. žuvies dorojimo, turistiniai, medžiokliniai, koviniai, „išgyvenimo“ („survival“) peiliai, išskyrus peilius, atitinkančius Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje išvardytus kriterijus“.

 

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                           GINTAUTAS MIŠEIKIS