STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2015 m. gruodžio 30 d. Nr. SV6-51

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu bei remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti studijų programas,

akredituoju šias studijų programas (pagal priedą).

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                     Nora Skaburskienė

 


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. SV6-51

priedas

 

AKREDITUOTos STUDIJŲ PROGRAMos

 

biomedicinos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653B31001

Kineziterapija

Panevėžio kolegija

2019 m. birželio 30 d.

612B31001

Kineziterapija

Vilniaus universitetas

2019 m. liepos 1 d.

653B30001

Ergoterapija

Vilniaus kolegija

2022 m. liepos 1 d.

653B30002

Kineziterapija

Vilniaus kolegija

2019 m. birželio 30 d.

612B31002

Kineziterapija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2019 m. birželio 30 d.

653B31003

Kineziterapija

Šiaulių valstybinė kolegija

2019 m. rugpjūčio 31 d.

653B31004

Kineziterapija

Kauno kolegija

2019 m. birželio 30 d.

653B31005

Kineziterapija

Klaipėdos valstybinė kolegija

2019 m. birželio 30 d.

612B32001

Ergoterapija

Vilniaus universitetas

2019 m. liepos 1 d.

653B32002

Ergoterapija

Kauno kolegija

2022 m. birželio 30 d.

612B32002

Ergoterapija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2022 m. birželio 30 d.

612B32003

Ergoterapija

Klaipėdos universitetas

2019 m. birželio 30 d.

 

_______________________