LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 56 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. balandžio 21 d. Nr. XIV-1030

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 56 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei ir rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 21 metų bei nuolat gyvena Lietuvoje.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda