LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVANORYSTĖS INICIATYVOS „ORANŽINIŲ SAVANORIŲ BANGA“

 

2020 m. rugpjūčio 5 d. Nr. Sp-123

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų 51 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos nario Tauro Rutkūno ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. liepos 28 d. išvadą Nr. 3-61 (1.2) „Dėl savanorystės iniciatyvos „Oranžinių savanorių banga“ (pridedama), nusprendžia:

Nepripažinti savanorystės iniciatyvos „Oranžinių savanorių banga“ vykdytos veiklos rinkėjų papirkimu.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė