LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NAUJIENŲ PORTALE LRYTAS.LT 2019 M. VASARIO 22 D. PASKELBTO STRAIPSNIO „PO M. PUIDOKO UŽUOMINŲ APIE JO ŠEIMAI DARYTĄ

SPAUDIMĄ – IŠSKIRTINIS ŽMONOS INTERVIU“

 

2019 m. birželio 3 d. Nr. Sp-297

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 16 straipsnio 6 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2019 m. gegužės 3 d. pažymą Nr. 3-84 (1.2) „Dėl naujienų portale lrytas.lt 2019 m. vasario 22 d. paskelbto straipsnio „Po M. Puidoko užuominų apie jo šeimai darytą spaudimą – išskirtinis žmonos interviu“ (pridedama), nusprendžia:

Nepripažinti, kad naujienų portale lrytas.lt 2019 m. vasario 22 d. paskelbtas straipsnis „Po M. Puidoko užuominų apie jo šeimai darytą spaudimą – išskirtinis žmonos interviu“ yra politinė reklama.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                           Laura Matjošaitytė