LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 6 d. Nr. V-381

Vilnius

 

 

Siekdamas įgyvendinti 2016 m. liepos 7 d. Europos Komisijos direktyvos 2016/1106/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL 2016 L 183, p. 59) nuostatas,

p a k e i č i u Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą (7 priedas), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, ir 3 lentelėje:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4.

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

Dėl širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų ar ligų gali staiga sutrikti cerebrinės funkcijos, o tai kelia pavojų kelių eismo saugumui. Atsižvelgiant į šiuos sutrikimus nustatomi šie laikini ar nuolatiniai vairavimo apribojimai

 

 

4.1.

Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami prie nurodytų grupių priskiriamiems kandidatams į vairuotojus arba atnaujinami vairuotojams, patyrusiems toliau išvardytus širdies ir kraujagyslių sistemų sutrikimus, tik po veiksmingo šių sutrikimų gydymo, jei tie asmenys turi atitinkamo gydytojo išvadą, kad gali vairuoti, ir jei atitinkamais atvejais reguliariai atliekamas tų asmenų sveikatos būklės vertinimas

 

 

 

1 ir 2 grupės:

 

 

4.1.1.

bradiaritmiją (sinusinio mazgo disfunkciją ir laidumo sutrikimus) bei tachiaritmiją (prieširdžių ir skilvelinę aritmiją), kai dėl šių aritmijų patiriama sinkopė ar jos epizodai: I45.9, I45.3, I45.6, I49.0, I49.5, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9

(1 grupės vairuotojams reikalingas šeimos gydytojo, 2 grupės vairuotojams – gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.1.2.

tachiaritmiją (prieširdžių ir skilvelinę aritmiją), sergantiems struktūrine širdies liga ir pasireiškiančią ilgalaike skilveline tachikardija arba skilvelių tachisistolija: I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48.2

(1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.1.3.

simptominę anginą: I20

(I ir II funkcinės klasės atvejais 1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas šeimos gydytojo leidimas, o III ir IV funkcinės klasės atvejais 1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.1.4

sinkopę trumpalaikį, greitai prasidedantį ir savaime praeinantį refleksinį sąmonės netekimą, kūno suglebimą, atsirandantį dėl nežinomų priežasčių, pablogėjus bendrajai smegenų kraujotakai, kai nėra duomenų, kad tokį sutrikimą lemtų širdies liga: R55

(1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas gydytojo kardiologo arba neurologo leidimas)

 

 

4.1.5.

ūmų koronarinį sindromą: I21, I22, I25.2

(I25.2 atveju – per vienų metų laikotarpį patirtas miokardo infarktas)

(1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.1.6.

stabiliąją krūtinės anginą, jei simptomai nepasireiškia atliekant lengvus pratimus (I ir II funkcinės klasės atvejais): I20

(1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas šeimos gydytojo leidimas)

 

 

4.1.7.

kuriems atlikta perkutaninė koronarinė intervencija: Z95.5

(1 grupės vairuotojams reikalingas šeimos gydytojo, 2 grupės vairuotojams – gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.1.8

kuriems atliktas koronarinių arterijų šuntavimas: Z95.1

(1 grupės vairuotojams reikalingas šeimos gydytojo, 2 grupės vairuotojams – gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.1.9.

ūminį/praeinantį (tranzitinį) smegenų išemijos priepuolį: G45, I63

(1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas gydytojo neurologo leidimas)

 

 

4.1.10.

kuriems atlikta širdies transplantacija: Z94.1

(1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.1.11.

kuriems atlikta širdies vožtuvo operacija: Z95.2, Z95.4

(1 ir 2 grupės vairuotojams pirmus metus po operacijos reikalingas gydytojo kardiologo leidimas, vėliau – šeimos gydytojo leidimas)

 

 

4.1.12.

piktybinę hipertenziją, pasireiškiančią pakilusiu sistoliniu kraujospūdžiu (≥ 180 mmHg) arba diastoliniu kraujospūdžiu (≥ 110 mmHg) ir gręsiančiu ar laipsnišku organų pažeidimu: I10, I15

(1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.1.13.

kurie turi įgimtą širdies ydą: Q20, Q21, Q24

(jeigu įgimta širdies yda yra hemodinamiškai reikšminga, 1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas gydytojo kardiologo leidimas, kitais atvejais – šeimos gydytojo leidimas)

 

 

 

1 grupė:

 

 

 

4.1.14.

kuriems implantuotas ar pakeistas defibriliatorius arba kurie patyrė tinkamą ar netinkamą defibriliatoriaus iškrovą: Z95.0

(jeigu defibriliatorius implantuotas pirminei prevencijai, draudžiama vairuoti 4 sav. po implantacijos, o jeigu antrinei prevencijai – 3 mėn. po implantacijos. Po tikslingos defibriliatoriaus iškrovos draudžiama vairuoti 3 mėn., po netikslingos iškrovos draudžiama vairuoti, kol nebus pašalinta ją sukėlusi priežastis. Po defibriliatoriaus pakeitimo draudžiama vairuoti 1 sav., po laidų pakeitimo draudžiama vairuoti 4 sav.)

(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.1.15.

širdies nepakankamumą I, II, III klasių pagal Niujorko širdies asociacijos (toliau – NYHA) klasifikaciją: I50

(I ir II funkcinės klasės atvejais reikalingas šeimos gydytojo leidimas, o III funkcinės klasės atveju gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.1.16.

kurie naudoja širdies veiklą palaikančią priemonę (prietaisą) (dirbtinį skilvelį ilgalaikei mechaninei asistuojančiai kraujotakai palaikyti): Z95.8

(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.1.17.

hipertrofinę kardiomiopatiją, jei nepasireiškia sinkopė: I42, I42.1, I42.2

(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.1.18.

ilgo QT sindromą, pasireiškiantį sinkope, polimorfine skilvelių tachikardija (torsade des pointes) arba didesniu kaip 500 ms QTc: I49.8

(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

 

2 grupė:

 

 

 

4.1.19.

bradiaritmiją: simptominę sinusinio mazgo disfunkciją ir laidumo sutrikimus su antrojo laipsnio Mobico II tipo atrioventrikuline (AV) blokada, trečiojo laipsnio AV blokada arba intermituojančia Hiso pluošto kojyčių blokada: I44.1, I44.2, I44.7, I49.5

(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.1.20.

pavojingą tachiaritmiją (polimorfinę trumpalaikę skilvelinę tachikardiją ar ilgalaikę skilvelinę tachikardiją) arba būklę, kai rekomenduojamas defibriliatoriaus implantavimas: I47.0, I47.2

(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.1.21.

kuriems implantuotas arba pakeistas nuolatinis širdies stimuliatorius: Z95.0

(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.1.22.

didelę miego arterijos stenozę: I65.2

(reikalingas gydytojo neurologo leidimas)

 

 

4.1.23.

kurių didžiausias kylančiosios aortos skersmuo didesnis kaip 5,5 cm: I71.2

(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.1.24.

širdies nepakankamumą I ir II klasių pagal NYHA klasifikaciją, jei kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija ne mažiau kaip 35 % : I50

(reikalingas šeimos gydytojo leidimas)

 

 

4.1.25.

kuriems nustatytas III laipsnio kraujospūdis: diastolinis kraujospūdis – ≥ 110 mmHg ir (arba) sistolinis kraujospūdis – ≥ 180 mmHg: I10–I15

(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)

 

 

4.2.

Vairuotojo pažymėjimai neišduodami prie nurodytų grupių priskiriamiems kandidatams į vairuotojus arba neatnaujinami vairuotojams, patiriantiems šiuos širdies ir kraujagyslių sistemų sutrikimus:

PASTABA. Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami tik šiame punkte nurodytais atvejais „Spręsti individualiai“, kai gydytojas kardiologas išvadoje pagrindžia asmens gebėjimą saugiai vairuoti, ir jei reguliariai atliekamas sveikatos būklės vertinimas, kurio duomenys, atsižvelgiant į sveikatos sutrikimų poveikį, leistų užtikrinti asmens gebėjimą saugiai vairuoti transporto priemonę

 

 

 

1 ir 2 grupės:

 

 

4.2.1.

sergantiems periferinių arterijų liga – krūtinės ir pilvo aortos dalies aneurizma, kuriai esant didžiausias aortos skersmuo yra toks, kad kyla didelis staigaus plyšimo, galinčio sukelti ūmią negalią, pavojus: I71.2, I71.4, I71.6

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

 

4.2.2.

Brugados sindromą, pasireiškiantį sinkope arba asmenims, išgyvenusiems staigią kardialinę mirtį: I49.8

Spręsti individualiai

Visos transporto priemonės

4.2.3.

širdies nepakankamumą IV klasės pagal NYHA klasifikaciją: I50

 

Spręsti individualiai

Visos transporto priemonės

 

1 grupė:

 

 

4.2.4.

sergantiems širdies vožtuvų liga, jei yra regurgitacija per aortos vožtuvą, aortos stenozė, regurgitacija per mitralinį vožtuvą arba mitralinio vožtuvo stenozė, jei pagal NYHA klasifikaciją įvertinus funkcinį pajėgumą nustatytas IV klasės širdies nepakankamumas arba buvo sinkopės epizodų: I05, I06, I08, I34, I35, I39.0, I50

Spręsti individualiai

 

 

2 grupė:

 

 

4.2.5.

kuriems implantuotas defibriliatorius: Z95.0

 

Visos transporto priemonės

4.2.6.

širdies nepakankamumą III klasės pagal NYHA klasifikaciją: I50

 

Spręsti individualiai

4.2.7.

kurie naudoja širdies veiklą palaikančias priemones (prietaisus) (dirbtinį skilvelį ilgalaikei mechaninei asistuojančiai kraujotakai palaikyti): Z95.8

 

Visos transporto priemonės

4.2.8.

sergantiems širdies vožtuvų liga, per kurią pasireiškė III arba IV klasės (pagal NYHA klasifikaciją) širdies nepakankamumas arba išstūmimo frakcija mažesnė kaip 35 %, mitralinio vožtuvo stenozė ir sunki plaučių hipertenzija arba sunki aortos stenozė, kuri įvertinta atliekant echokardiografinį tyrimą, arba sinkopę sukelianti aortos stenozė, išskyrus visiškai besimptomę sunkią aortos stenozę, jei įvykdomi fizinio krūvio toleravimo reikalavimai: I05.0, I05.2, I06.0, I06.2, I08, I34.2, I35.0, I35.2, I39.0, I39.1, I27.2, I50

 

Visos transporto priemonės

4.2.9.

struktūriniais pokyčiais ar elektrine disfunkcija pasireiškiančią kardiomiopatiją – hipertrofinę kardiomiopatiją, per kurią pasireiškia sinkopė arba patiriami du ar daugiau iš šių sutrikimų: kairiojo skilvelio sienelės storis – > 3 cm, trumpalaikė skilvelinė tachikardija, šeimoje (tarp pirmos eilės giminaičių) būta staigios mirties atvejų, krūvio mėginių AKS nepadidėja: I42.1, I42.2

 

Visos transporto priemonės

4.2.10.

ilgo QT sindromą, pasireiškiantį sinkope, polimorfine skilvelių tachikardija (torsade des pointes) ir didesniu kaip 500 ms QTc: I49.8

 

Visos transporto priemonės

4.3.

Kitos kardiomiopatijos: I42

Turi būti įvertinamas staigių kardiovaskulinių įvykių, sukeliančių gebėjimo vairuoti praradimą, poveikis kandidatams į vairuotojus arba vairuotojams, sergantiems kardiomiopatijomis (pvz., aritmogenine dešiniojo skilvelio kardiomiopatija, nekompaktinio kairiojo skilvelio miokardo sukeliama kardiomiopatija, katecholaminergine polimorfine skilveline tachikardija ir turintiems trumpo QT sindromą). Reikalingas išsamus gydytojo kardiologo vertinimas. Turi būti atsižvelgiama į konkrečią kardiomiopatiją pranašaujančius požymius.

Spręsti individuliai

Spręsti individualiai“

 

2. Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.2.

Cukriniu diabetu sergantis kandidatas į vairuotojus arba vairuotojas, gydomas vaistais, sukeliančiais hipoglikemijos riziką, turi įrodyti, kad jis suvokia hipoglikemijos keliamus pavojus ir geba tinkamai kontroliuoti savo sveikatos būklę, kad jam nepasireikštų hipoglikemija.

Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus arba neatnaujinami vairuotojams, kurie nepakankamai aiškiai suvokia hipoglikemijos keliamus pavojus.

Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus arba neatnaujinami vairuotojams, kuriems pasireiškia pasikartojanti sunki hipoglikemija, išskyrus atvejus, kai pateikiama gydytojo endokrinologo išvada ir atliekamas sveikatos būklės vertinimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-159 „Dėl Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-159) nustatyta tvarka. Jei sunki hipoglikemija kartojasi ne miego metu, vairuotojo pažymėjimas neišduodamas ar neatnaujinamas tris mėnesius po paskutinio tokios hipoglikemijos atvejo.

Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami išskirtiniais atvejais, kai gydytojas endokrinologas išvadoje pagrindžia asmens gebėjimą saugiai vairuoti ir jei vadovaujantis įsakymu Nr. V-159, atliekamas sveikatos būklės vertinimas, kuriuo, atsižvelgiant į sveikatos sutrikimų poveikį, užtikrinamas asmens gebėjimas saugiai vairuoti transporto priemonę.

Spręsti individualiai“

 

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga