LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VYTAUTO RADŽVILO STRAIPSNIO ŽURNALE „MIŠKAI“

 

2020 m. rugsėjo 3 d. Nr. Sp-147

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 4 ir 6 dalimis, 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis  ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. pažymą Nr 3-76 (1.2) „Dėl Vytauto Radžvilo straipsnio žurnale „Miškai“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti 2020 m. gegužės mėn. žurnale „Miškai“ išspausdintą Vytauto Radžvilo straipsnį „Socialinius klausimus galima spręsti tik būnant valstybės šeimininkais“ politine reklama.

2. Pripažinti sprendimo 1 punkte nurodytą Vytauto Radžvilo straipsnį „Socialinius klausimus galima spręsti tik būnant valstybės šeimininkais“ paslėpta politine reklama.

3. Pripažinti Nacionalinio susivienijimo politinės kampanijos išlaidomis apskaičiuotas straipsnio skleidimo išlaidas – 363 eurus.

4. Pavesti Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti politinės kampanijos dalyvio – Nacionalinio susivienijimo – finansavimo ataskaitą, finansinės apskaitos žiniaraštį ir ataskaitą dėl politinės reklamos paskleidimo ir jos finansavimo šaltinių šio sprendimo 3 punkte nurodytomis išlaidomis.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė