herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO LIGONINĖS PASKYRIMO ATSAKINGA UŽ JONIŠKIO RAJONO TERITORIJOJE GYVENANČIŲ ASMENŲ, KURIEMS BŪTINAS TOLESNIS IZOLIAVIMAS, TRANSPORTAVIMĄ Į NAMUS AR Į KITAS GYVENAMAS PATALPAS

 

2020 m. kovo 18 d. Nr. A-293

Joniškis

 

Vadovaudamasis vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 ir 9 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. V-359 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“:

1. S k i r i u viešąją įstaigą Joniškio ligoninę atsakinga už asmenų, išrašomų iš ligoninių, kuriose numatyta priimti ir gydyti asmenis su  koronaviruso infekcija (COVID-19), ir asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju koronaviruso infekcija (COVID-19), kuriems būtinas tolesnis izoliavimas, transportavimą į šių asmenų namus ar į kitas gyvenamasias patalpas.

2. Į p a r e i g o j u viešosios įstaigos Joniškio ligoninės vyriausiąjį gydytoją užtikrinti 1 punkte nurodytų transportavimo paslaugų teikimą visą parą.

           

           

Administracijos direktorė                                                                                   Valė Kulvinskienė