JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI ATRINKTŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO

 

2022 m. birželio 9 d. Nr. 13B-893

Jonava

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 2 p., Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje ir valstybės biudžeto lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.13B-495 25 p. ir 2022 m. birželio 9 d. Vertinimo komisijos posėdžio protokolu Nr.2/19B-55:

1.    S k i r i u finansavimą įgyvendinti 2022 m. projektus pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  (pridedama). 

2.    P a v e d u Centralizuotai buhalterijai pervesti lėšas projektų pareiškėjams pagal pasirašytas Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutartis.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo patvirtinimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                    Valdas Majauskas


 

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 13B-893

 

Lėšų paskirstymo Jonavos rajono savivaldybės bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, sąrašas

 

 

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skirtas finansavimas, Eur

 

1.

Bukonių

Asociacija „Bukonių krašto šeimos namai“

„Renginių oazė visiems“

2357,00

2.

Kulvos

Kulvos bendruomenė

„O dabar bus dar geriau!“

2510,00

3.

Ruklos

Asociacija Ruklos bendruomenė „Ruklietis“

„Stiprūs kartu“

2569,00

4.

Šilų

Jonavos rajono Šilų bendruomenė

„Keliaujam-bendraujam-tobulėjam“

1218,00

5.

Šilų

Jonavos rajono Panoterių krašto bendruomenė

„Rajoninė sporto šventė „Vasaros palydos 2022“

1218,00

6.

Šveicarijos

Jonavos rajono Šveicarijos kaimo bendruomenė

„Šventės „Rudens mozaika 2022“ renginių ciklas“

2599,00

7.

Upninkų

Vyšnialaukio kaimo bendruomenė

„Audros pasekmės“

1299,00

8.

Upninkų

Jonavos rajono Upninkų kaimo bendruomenės asociacija

„Keliaukime kartu ir pažinkime savo kraštą“

1000,00

9.

Užusalių

Visuomeninė organizacija „Užusalių bendruomenės centras“

„Tradicinė Užusalių sporto šventė“

2583,00

10.

Žeimių

Visuomeninė organizacija „Barupės bendruomenės centras“

„Vaikų vasaro užimtumo stovykla „Visi savi““

800,00

11.

Žeimių

Visuomeninė organizacija „Juškonių bendruomenės centras“

„Stipri bendruomenė“

860,00

12.

Žeimių

Naujasodžio kaimo bendruomenė „Sukūrys“

„Stiprinti bendruomenių veiklą savivaldybėse“

800,00

13.

Jonavos miesto

Birutės ir Kęstučio gatvių bendruomenė

„Kartu galim daugiau“

3426,00

14.

Jonavos miesto

Jonavos krašto moterų asociacija „Jonavietė“

„Pažinkime Lietuvą“

2930,00

 

Iš viso:

 

26169,00

 

part_f323ae3f69dc4bba8eb6009d8cea570f_end