LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 1 d. Nr. V-2213

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio 1.94 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

94.

Olaparibum

C56, C57

1. Kietųjų kapsulių formos vaistinis preparatas Olaparibum skiriamas suaugusių pacienčių, sergančių platinai jautriu recidyvavusiu BRCA mutavusiu (germinacinių ir (ar) somatinių ląstelių) didelio piktybiškumo laipsnio seroziniu epiteliniu kiaušidžių arba kiaušintakių vėžiu, kurioms po chemoterapijos, kurios pagrindinis komponentas platina, yra pasireiškusi visiška arba dalinė reakcija į gydymą, palaikomajai monoterapijai.

2. Plėvele dengtų tablečių forma vaistinis preparatas Olaparibum skiriamas palaikomajai monoterapijai suaugusių pacienčių, sergančių platinai jautriu recidyvavusiu, BRCA mutavusiu (germinacinių ir (ar) somatinių ląstelių), didelio piktybiškumo laipsnio epiteliniu kiaušidžių arba kiaušintakių vėžiu, kurioms yra pasireiškęs visiškas arba dalinis atsakas į chemoterapiją platinos preparato pagrindu.“

 

2. Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio 1.100 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

100.

Trifluridine et Tipiracilum

C16, C18–C20“

 

 

3. Pakeičiu IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 9 skirsnio 9.32 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.

32.

Olmesartanum

I10–I11, I15“

 

 

4. Pakeičiu IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 9 skirsnio 9.33 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.

33.

Olmesartanum medoxomilum et Hydrochlorothiazidum

I10–I11“

 

 

5. Pakeičiu IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 9 skirsnio 9.53 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.

53.

Olmesartanum medoxomilum et Amlodipinum

I10–I11“

 

 

6. Pakeičiu IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 9 skirsnio 9.55 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.

55.

Olmesartanum et Amlodipinum et Hydrochlorotiazidum

I10–I11“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys