LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. SAUSIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-12 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYTŲ VAKCINŲ NUO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) IR SKIEPIJIMUI REIKALINGŲ PRIEMONIŲ PASKIRSTYMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS“ PAKEITIMO

 

 

 

2021 m. sausio 9 d. Nr. V-54

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 6 d. sprendimą Nr. V-12 „Dėl valstybės biudžeto lėšomis įsigytų vakcinų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir skiepijimui reikalingų priemonių paskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ ir pripažįstu netekusiu galios 1.4 papunktį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                         Arūnas Dulkys