LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 23 d. Nr. V-539

Vilnius

 

P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 15 skirsnio 15.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

15.

4.

Rosuvastatinum

E78

1. Skiriama asmenims, kurių MLT cholesterolis ≥ 3 mmol/l ir kurie turi didelės ŠKL rizikos veiksnių. Didelės rizikos veiksniai apibrėžiami taip: 1) vidutinio sunkumo lėtinė inkstų liga (GFG 30-59 ml/min/1.73m²); 2) 1 ar 2 tipo CD be organų taikinių pažeidimo; 3) apskaičiuotas SCORE rizikos balas mirti nuo ŠKL per 10 m. ≥ 5 proc. ir < 10 proc.

2. Skiriama asmenims, kurių MLT cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l ir kurie turi labai didelės ŠKL rizikos veiksnių. Labai didelės rizikos veiksniai apibrėžiami taip: 1) dokumentuota ŠKL: anksčiau buvęs miokardo infarktas, ūminis išemijos sindromas, koronarinė revaskuliarizacija, perkutaninė vainikinių arterijų intervencija, VAJO, kitos revaskuliarizacijos procedūros; 2) smegenų infarktas (insultas) ar praeinantis smegenų išemijos priepuolis; 3) periferinių arterijų liga; 4) vaizdiniais tyrimais dokumentuota ŠKL (nustatyta aterosklerozinė plokštelė vainikinėse ar miego arterijose); 5) 1 ar 2 tipo CD su organų taikinių pažaida; 6) sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas (<30 mL/min/1,73 m²); 7) apskaičiuotas SCORE rizikos balas mirti nuo ŠKL per 10 m. ≥ 10 proc.

3. Skiriama asmenims, kuriems nustatyta ankstyvos ŠKL anamnezė (ŠKL įvykis įvyko pirmos eilės vyriškos lyties giminaičiams iki 55 m. amžiaus ar pirmos eilės moteriškos lyties giminaitėms iki 65 m.), jei jų MTL cholesterolis ≥ 5 mmol/l.

4. Skiriama asmenims, kurių MLT cholesterolis ≥ 3,0 mmol/l ir kurie turi vidutinės ŠKL rizikos veiksnių. Vidutinės ŠKL rizikos veiksniai apibrėžiami taip: SCORE rizikos balas mirti nuo ŠKL per 10 m. ≥ 1 proc. ir < 5 proc.“

 

2. Pakeičiu VI skyriaus „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“ 8 skirsnio 8.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„8.

5.

Rosuvastatinum

G45

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.“

 

3. Pakeičiu IX skyrių „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“:

3.1. Pakeičiu 1 skirsnio 1.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.

13.

Rosuvastatinum

I21, I22

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.“

 

3.2. Pakeičiu 2 skirsnio 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„2.

3.

Rosuvastatinum

I25.2

Gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas tęsia gydymą statinu po ūminio miokardo infarkto arba skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei statinas nebuvo paskirtas esant ūminiam miokardo infarktui, ir pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.“

 

3.3. Pripažįstu netekusiu galios 5 skirsnio 5.3 papunktį.

3.4. Pakeičiu 5 skirsnio 5.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.

15.

Rosuvastatinum

I20.8

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l ir stabilios krūtinės anginos diagnozė yra patvirtinta elektrokardiografiniais arba vaizdiniais krūvio mėginiais, invazine ar neinvazine vainikinių arterijų angiografija.“

 

3.5. Pakeičiu 7 skirsnio 7.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„7.

7.

Rosuvastatinum

I63, I69.3

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.“

 

3.6. Pakeičiu 10 skirsnio 10.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„10.

7.

Rosuvastatinum

I20.0

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.“

 

3.7. Pakeičiu 17 skirsnio 17.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„17.

3.

Rosuvastatinum

I65, I66

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.“

 

 

4. Pakeičiu XI skyriaus „VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS“ 3 skirsnio 3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.

6.

Vedolizumabum

K51“

 

 

5. Pakeičiu XXI skyrių „PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS“:

5.1. Pakeičiu 4 skirsnio 4.8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.

8.1.

Rosuvastatinum

Z95.1,

Z95.5

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.“

 

5.2. Pakeičiu 4 skirsnio 4.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„4.

11.

Rosuvastatinum et ezetimibum

Z95.1, Z95.5

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei vartojant maksimalias toleruojamas statinų dozes 3 mėnesius arba ilgiau pacientų MTL cholesterolis išlieka ≥1,8 mmol/l.“

 

5.3. Pakeičiu 4 skirsnio 4.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„4.

12.

Rosuvastatinum

Z94.0

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas nuolatiniam gydymui, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis > 5 mmol/1, MTL cholesterolis > 3 mmol/l ar TG > 2mmol/l.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys