LIETUVOS RESPUBLIKOS

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO NR. IX-574 PAPILDYMO 26 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2019 m. balandžio 11 d. Nr. XIII-2056

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 26 straipsniu

Papildyti Įstatymą 26 straipsniu:

26 straipsnis. Įstatymo taikymas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei

Dvejus metus nuo Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos šio įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nuoroda į Europos Sąjungos valstybę narę apima Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė