LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KĖDAINIŲ APYGARDOS NR. 43 RINKIMŲ KOMISIJOS 2020 M. SPALIO 1 D. SPRENDIMO NR. AK-25 „DĖL VIKTORO USPASKICH GALIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 51 STR. 1 D. NUOSTATŲ PAŽEIDIMO“

 

2020 m. spalio 31 d. Nr. Sp-256

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nario Tauro Rutkūno 2020 m. spalio 29 d. vertinimo išvadą
Nr. 3-109 (2.11) „Dėl Kėdainių apygardos Nr. 43 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. AK-25 „Dėl Viktoro Uspaskich galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 str. 1 d. nuostatų pažeidimo“, nusprendžia:

Patvirtinti Kėdainių apygardos Nr. 43 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. AK-25 „Dėl Viktoro Uspaskich galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 str. 1 d. nuostatų pažeidimo“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė