herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS sudėties patvirtinimo

 

2019 m. vasario 14 d. Nr. T-27

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-261, 7 punktu, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti šios sudėties dvejų metų kadencijos laikotarpiui Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą:

1. Vaida Aleknavičienė, Joniškio miesto vietos veiklos grupės vadovė;

2. Juventa Jurgelienė,  Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo centro socialinė pedagogė;

3. Inga Karbauskienė, Moterų klubo „ERIM“ pirmininkė;

4. Aušra Lukšaitė-Lapinskienė, Joniškio literatų klubo „Audruvė“ prezidento pavaduotoja;

5. Jūratė Sabaitė, viešosios įstaigos „Žagarės balselis“ vadovė;

6. Erika Šivickaitė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

7. Stefanija Šniukienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja;

8. Eglė Šukienė, Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja;

9. Juzefa Šukienė, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus atstovė.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis