LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA  

 

 

SpREndimas

DĖL 2019 METŲ RINKIMŲ POLITINĖS REKLAMOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 4 d. Nr. Sp-170

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 14 straipsnio 11 punktu, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 16 straipsnio 9 punktu ir Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 22 straipsniu, nusprendžia:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. 2019 metų rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašą.

1.2. Ataskaitos apie rinkimų dalyvių organizuojamus susitikimus su rinkėjais formą.

2. Pavesti savivaldybių rinkimų komisijoms atlikti savo savivaldybės teritorijoje viešai skleidžiamos politinės reklamos stebėseną.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė