LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gegužės 20 d. Nr. XIV-336

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 96 punktą ir jį išdėstyti taip:

96) viešosios įstaigos Lietuvos prabavimo rūmų – dėl šio kodekso 142, 198 straipsniuose, 308 straipsnio 20 dalyje, 505 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda