LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2012 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR. SP-84 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS PILIEČIŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠŲ“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 12 d. Nr. Sp-171

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi ir 3 straipsnio 2 dalies 11 ir 17 punktais, nusprendžia:

Pakeisti Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos organizatorių Vyriausiajai rinkimų komisijai pateiktų pritarimo pareiškimų tikrinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. Sp-84 „Dėl Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašų“:

1. Pakeisti Aprašo 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Pritarimo pareiškimų tikrintinų asmens duomenų atrankos būdai:

19.1. nuskenavus pritarimo pareiškimus, juos atpažinus ir duomenis perdavus valstybės įmonei Registrų centrui arba

19.2. atsitiktinės atrankos metodu atrinkus pritarimo pareiškimų įrašus, kurių duomenys suvedami į elektroninių duomenų bylą ir informacinėmis ir ryšių technologijomis perduodami valstybės įmonei Registrų centrui.“

2. Pakeisti Aprašo 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Internetinėje pritarimo pareiškimų rinkimo sistemoje surinkti pritarimų pareiškimų duomenys informacinėmis ir ryšių technologijomis perduodami valstybės įmonei Registrų centrui patikrinti Tvarkos aprašo VI dalyje nustatyta tvarka.“

3. Pakeisti Aprašo 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Duomenys, nurodyti pritarimo pareiškimuose, perduodami valstybės įmonei Registrų centrui, kuri sutikrina, ar pritarimo pareiškimuose nurodyti asmens duomenys yra tapatūs Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenims.“

4. Pakeisti Aprašo 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Pritarimo pareiškimuose, pasirašytuose elektroniniu būdu naudojant saugų elektroninį parašą, asmens duomenų patikrinimas:

29.1. parašai tikrinami automatiniu būdu, o tikrinimo rezultatai fiksuojami elektroninėje byloje, kuri informacinėmis ir ryšių technologijomis perduodama valstybės įmonei Registrų centrui, arba

29.2. atsitiktinės atrankos metodu atrinkus elektroninius pritarimo pareiškimus, jų duomenis suvedus į elektroninių duomenų bylą, kuri informacinėmis ir ryšių technologijomis perduodama valstybės įmonei Registrų centrui. Pritarimo pareiškimuose nurodyti asmens duomenys tikrinami Tvarkos aprašo VI dalyje nustatyta tvarka.“

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė