LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 585 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. birželio 15 d. Nr. XIV-391

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 585 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 585 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Advokato arba advokato padėjėjo įgaliojimai patvirtinami advokato arba advokato padėjėjo orderiu arba su klientu pasirašyta teisinių paslaugų sutartimi ar sutarties išrašu. Tuo atveju, kai yra teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, advokato įgaliojimai patvirtinami Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nurodytais dokumentais. Kito įgalioto atstovo įgaliojimai patvirtinami notaro patvirtintu įgaliojimu arba pavedimo sutartimi. Įgalioto atstovo įgaliojimai gali būti patvirtinti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ar nukentėjusiojo pareiškimu bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu pateikus aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytą ryšį patvirtinantį dokumentą.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda