LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 197 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. gruodžio 15 d. Nr. XIII-104

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 197 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 197 straipsnį.

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 93 punktą ir jį išdėstyti taip:

93) Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 127 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. kovo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė