LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. lapkričio 11 d. Nr. V-1657

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio 1.117 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

117.

Ribociclibum

C50

Skiriamas:

1) nepriklausomai nuo menopauzės statuso moterų lokaliai progresavusiam ar metastazavusiam krūties vėžiui, kai nustatoma hormonų receptorių ir nenustatoma žmogaus epidermio augimo faktoriaus receptoriaus 2 rodmens, gydyti derinant su aromatazės inhibitoriumi kaip pradinė endokrininė terapija. Moterims prieš menopauzę arba perimenopauzės laikotarpiu endokrininę terapiją reikia skirti kartu su liuteinizuojantį hormoną atpalaiduojančio hormono agonistu;

2) pacientėms pomenopauziniu laikotarpiu, esant lokaliai progresavusiam ar metastazavusiam krūties vėžiui, kai nustatoma hormonų receptorių ir nenustatoma žmogaus epidermio augimo faktoriaus receptoriaus 2 rodmens, gydyti derinant su fulvestrantu kaip pradinė endokrininė terapija, arba moterims, kurioms anksčiau jau buvo skirta endokrininė terapija, gydyti.“

 

2. Papildau II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį 1.129 papunkčiu:

„1.

129.

Palbociclibum

C50

Skiriamas nepriklausomai nuo menopauzės statuso lokaliai progresavusiam arba metastazavusiam krūties vėžiui gydyti, kuriame yra hormonų receptorių, o žmogaus epidermio augimo faktoriaus 2-ojo tipo receptorių rodmuo neigiamas, vaistą skiriant kartu su fulvestrantu moterims, kurioms prieš tai taikyta endokrininė terapija. Moterims, kurioms prasidėjusi premenopauzė arba perimenopauzė, endokrininę terapiją reikia derinti su liuteinizuojančio hormono išsiskyrimą stimuliuojančio hormono agonistu.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys