LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-369 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-1131 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 28 d. Nr. V-618

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, išdėstytą nauja redakcija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-369 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. GMP paslaugų bazinių kainų sąrašas:

Eil. Nr.

Paslauga

Bazinė kaina (balais)

1

Vienam gyventojui tenkančių GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

1,44

2

Vienam miesto gyvenamosios vietovės gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

15,63

3

Vienam kaimo gyvenamosios vietovės ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

17,40

4

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam miesto gyvenamųjų vietovių gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, jeigu savivaldybėje GMP budinčių brigadų paslaugas teikia ne tos savivaldybės GMP paslaugas teikianti įstaiga

16,35

5

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam kaimo gyvenamosios vietovės ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, jeigu savivaldybėje GMP budinčių brigadų paslaugas teikia ne tos savivaldybės GMP paslaugas teikianti įstaiga

18,11“

 

 

2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. GMP paslaugų, už kurias mokamas skatinamasis priedas, sąrašas:

Eil. Nr.

Paslauga

Bazinė kaina (balais)

1

Pacientės pervežimo dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja iki 100 km, bazinė kaina

22,94

2

Pacientės pervežimo dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja daugiau nei 100 km, bazinė kaina

45,87

3

Paciento pervežimo (išskyrus pervežimą iš ASPĮ) į PKI centrus dėl ūminio miokardo infarkto, esant ST segmento pakilimui, arba insulto gydymo centrus dėl ūminio galvos smegenų insulto, kai GMP brigada iki PKI centro arba insulto gydymo centro nuvažiuoja daugiau nei 50 km, bazinė kaina

45,87

4

Paciento, kuriam manuose taikoma DPV, pervežimo iš stacionarinės ASPĮ po gydymo į namus arba iš namų į stacionarinę ASPĮ toliau tirti ir (ar) gydyti, kai GMP brigada nuvažiuoja iki 100 km, bazinė kaina

22,94

5

Paciento, kuriam manuose taikoma DPV, pervežimo iš stacionarinės ASPĮ po gydymo į namus arba iš namų į stacionarinę ASPĮ toliau tirti ir (ar) gydyti, kai GMP brigada nuvažiuoja daugiau nei 100 km, bazinė kaina

45,87“

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                   Aurelijus Veryga