LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SpREndimas

DĖL KELMĖS RAJONO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ ĮGALIOJIMŲ NUTRŪKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR ŠIŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ MANDATŲ NAUJIEMS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIAMS PRIPAŽINIMO

 

2018 m. sausio 22 d. Nr. Sp-6

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 89 straipsnio 1 dalimi,         n u s p r e n d ž i a:

1. Patenkinti savivaldybių tarybų narių rašytinius prašymus atsistatydinti ir pripažinti tarybų narių įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą:

1.1. Izidoriaus ŠIMKAUS – Kelmės rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos iškeltų kandidatų sąrašą;

1.2. Dainiaus ŠPUČIO – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal visuomeninio rinkimų komiteto „Puteikis plius“ iškeltų kandidatų sąrašą.

2. Pripažinti negaliojančiu šio sprendimo 1.1. punkte nurodyto savivaldybės tarybos nario pažymėjimą Nr. 151822.

3. Pripažinti, kad savivaldybių tarybose atsiradus laisvoms vietoms, savivaldybių tarybų nariais tampa kandidatų sąrašų, pagal kuriuos buvo išrinkti nebesantys tarybų nariai, pirmieji tarybos nario mandato negavę kandidatai:

3.1. Edmundas BARACEVIČIUS – Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys, išrinktas pagal Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos iškeltų kandidatų sąrašą;

3.2. Mindaugas GYLYS – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, išrinktas pagal visuomeninio rinkimų komiteto „Puteikis plius“ iškeltų kandidatų sąrašą. 

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                           Laura Matjošaitytė