LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL VILNIAUS MIESTO MERO ATASKAITŲ, SKELBTŲ REMIGIJAUS ŠIMAŠIAUS PASKYROJE, VERTINIMO

 

2019 m. sausio 15 d. Nr. Sp-23

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 16 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos nario Viliaus Semeškos ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2019 m. sausio 10 d. išvadą Nr. 3-5 (1.12) „Dėl Vilniaus miesto mero ataskaitų, skelbtų Remigijaus Šimašiaus paskyroje, vertinimo“ (pridedama), nusprendžia:

1. Nepripažinti Vilniaus miesto mero R. Šimašiaus ataskaitų, kuriose yra Remigijaus Šimašiaus, kaip politiko, politinės reklamos elementų, politine reklama, atsižvelgiant į ataskaitų turinio visumą, pareigą informuoti rinkėjus ir savivaldybės bendruomenę apie mero ir savivaldybės veiklą ir į tai, kad savaitinės mero ataskaitos paskelbtos ne politinės kampanijos laikotarpiu.

2. Pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis sukurtų mero savaitinių ataskaitų atlygintiną viešinimą savivaldybės lėšomis Remigijaus Šimašiaus „Facebook“ „Politiko“ paskyroje, o ne savivaldybės oficialiuose informavimo šaltiniuose, Remigijaus Šimašiaus, kaip politiko, propagavimu.

3. Kreiptis į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl R. Šimašiaus galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, naudojant savivaldybės lėšas asmeninei naudai gauti.

4. Pripažinti 2018 m. spalio 16 d. R. Šimašiaus „Facebook“ „Politiko“ paskyroje atlygintinai skelbtą įrašą „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų R. Šimašiaus politine reklama.

5. Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui nustatyti 4 punkte nurodytos politinės reklamos skelbimo išlaidas bei finansavimo šaltinius ir papildyti visuomeninio rinkimų komiteto „R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ Vilniaus miesto rinkimų apygardoje Nr. 57 kandidato Remigijaus Šimašiaus 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą.

 

6. Rekomenduoti savivaldybių merams ir tarybų nariams nenaudoti savivaldybių lėšų veiklos ataskaitoms skelbti asmeniniuose informavimo kanaluose (socialinių tinklų asmeninėse ir politiko paskyrose, asmeniniuose puslapiuose ir kitur).

 

 

Pirmininkė                                                                                                                  Laura Matjošaitytė